Lågstadiet

  • Skriv ut

På lågstadiet arbetar vi åldersintegrerat från förskoleklass upp till årskurs 2. Montessoripedagogiken genomsyrar vårt arbetssätt.